Thiết kế website

Gói cơ bản

 • Thiết kế website
 • 1.000 MB
  Email: 10
  CPanel quản lý hosting:
  Backup định kỳ:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ
Gói nâng cao

 • Thiết kế website
 • 3.000 MB
  Email: 20
  CPanel quản lý hosting:
  Backup định kỳ:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ
Gói chuyên nghiệp

 • Thiết kế website
 • 7.000 MB
  Email: 40
  CPanel quản lý hosting:
  Backup định kỳ:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ

Powered by WHMCompleteSolution