Tổng đài điện thoại ảo

Tổng đài ảo #1
 • 10
  Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
  Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 2
  Tổng dung lượng các fie ghi âm: 05 GB
  Hỗ trợ 24/7:
  CPanel quản lý:
  Số lượng máy nhánh (EXT)
Tổng đài ảo #2
 • 22
  Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
  Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 3
  Tổng dung lượng các fie ghi âm: 10 GB
  Hỗ trợ 24/7:
  CPanel quản lý:
  Số lượng máy nhánh (EXT)
Tổng đài ảo #3
 • 40
  Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
  Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 4
  Tổng dung lượng các fie ghi âm: 15 GB
  Hỗ trợ 24/7:
  CPanel quản lý:
  Số lượng máy nhánh (EXT)
Tổng đài ảo #4
 • 70
  Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
  Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 5
  Tổng dung lượng các fie ghi âm: 20 GB
  Hỗ trợ 24/7:
  CPanel quản lý:
  Số lượng máy nhánh (EXT)

Powered by WHMCompleteSolution