Email server dùng riêng

Mail server 1
 • 800K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 100 GB
  Account email: Không giới hạn
  IP tĩnh: 01 IP
  Cpanel quản lý:
  Giám sát mail ra/vào:
  Bảo mật, lọc mail spam, Anti chống virus:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền:
  Dung lượng lưu trữ
Mail server 2
 • 1.000K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 150 GB
  Account email: Không giới hạn
  IP tĩnh: 01 IP
  Cpanel quản lý:
  Giám sát mail ra/vào:
  Bảo mật, lọc mail spam, Anti chống virus:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền:
  Dung lượng lưu trữ
Mail server 3
 • 2.000K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 250 GB
  Account email: Không giới hạn
  IP tĩnh: 01 IP
  Cpanel quản lý:
  Giám sát mail ra/vào:
  Bảo mật, lọc mail spam, Anti chống virus:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền:
  Dung lượng lưu trữ

Powered by WHMCompleteSolution