Email theo tên miền riêng

Mail plus 1
 • 20K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 1.000 MB
  Email account: 01 account
  cPanel quản lý hosting:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền: Không
  Tổng dung lượng
Mail plus 2
 • 100K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 5.000 MB
  Email account: 05 account
  cPanel quản lý hosting:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền: Không
  Tổng dung lượng
Mail plus 3
 • 190K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 10.000 MB
  Email account: 10 account
  cPanel quản lý hosting:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền: .COM
  Tổng dung lượng
Mail plus 4
 • 360K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 20.000 MB
  Email account: 20 account
  cPanel quản lý hosting:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền: .COM.VN/.VN
  Tổng dung lượng
Mail plus 5
 • 850K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 50.000 MB
  Email account: 50 account
  cPanel quản lý hosting:
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Tặng tên miền: .COM.VN/.VN
  Tổng dung lượng
Add email

Powered by WHMCompleteSolution