SSD Hosting - Hosting cao cấp

SSD-STATER
 • 140K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 2.000 MB
  Băng thông: Không giới hạn
  Addon Domain: 1
  SSL: Không
  Email: 10
  Tài khoản FTP:
  CPanel quản lý hosting:
  Ngôn ngữ: PHP
  MySQL: 1
  Backup định kỳ: Hàng tuần
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ
SSD MEDIUM
 • 200K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 5.000 MB
  Băng thông: Không giới hạn
  Addon Domain: 3
  SSL: Không
  Email: 20
  Tài khoản FTP:
  CPanel quản lý hosting:
  Ngôn ngữ: PHP
  MySQL: 3
  Backup định kỳ: Hàng tuần
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ
SSD PLUS
 • 350K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 10.000 MB
  Băng thông: Không giới hạn
  Addon Domain: 5
  SSL: Không
  Email: 40
  Tài khoản FTP:
  CPanel quản lý hosting:
  Ngôn ngữ: PHP
  MySQL: 5
  Backup định kỳ: Hàng tuần
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ
SSD ADVANCE
 • 500K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 20.000 MB
  Băng thông: Không giới hạn
  Addon Domain: 10
  SSL: Không
  Email: 100
  Tài khoản FTP:
  CPanel quản lý hosting:
  Ngôn ngữ: PHP
  MySQL: 10
  Backup định kỳ: Hàng tuần
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ
SSD EXTREME
 • 700K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 50.000 MB
  Băng thông: Không giới hạn
  Addon Domain: 30
  SSL: Không
  Email: Không giới hạn
  Tài khoản FTP:
  CPanel quản lý hosting:
  Ngôn ngữ: PHP
  MySQL: 30
  Backup định kỳ: Hàng tuần
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24x7
  Dung lượng lưu trữ

Powered by WHMCompleteSolution