Chứng chỉ số SSL

Positive SSL
 • 171K/năm
  Cước hàng tháng
 • Tên miền
  Tên miền đảm bảo: 1
  Thông tin nhận biết: Hiện https + ổ khóa
  Xác thực
 • 256bit
  Mức bảo hiểm: $10,000
  Thời gian cấp phát: 3-5 phút

  + “Bảo mật” ở Chrome

  Mức mã hóa
Positive SSL Wildcard
 • 171K/năm
  Cước hàng tháng
 • Tên miền + tên miền con
  Tên miền đảm bảo: 1
  Thông tin nhận biết: Hiện https + ổ khóa
  Xác thực
 • 256bit
  Mức bảo hiểm: $10,000
  Thời gian cấp phát: 3-5 phút

  + “Bảo mật” ở Chrome

  Mức mã hóa

Powered by WHMCompleteSolution