Cho thuê chỗ đặt máy chủ

CO-FSILVER
 • 2.000K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 1 U
  Công suất điện: 400W
  Dữ liệu lưu chuyển: Không giới hạn
  Băng thông trong nước: 300 Mbps
  Băng thông quốc tế: 05 Mbps
  Ổ cắm mạng: 1 Gbps
  IP tĩnh: 01 IPDatacenter: FPT IDC
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Không gian máy chủ
CO-FTITAN
 • 2.500K/tháng
  Cước hàng tháng
 • 1 U
  Công suất điện: 400W
  Dữ liệu lưu chuyển: Không giới hạn
  Băng thông trong nước: 500 Mbps
  Băng thông quốc tế: 10 Mbps
  Ổ cắm mạng: 1 Gbps
  IP tĩnh: 01 IPDatacenter: FPT IDC
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
  Uptime: 99.9%
  Không gian máy chủ

Powered by WHMCompleteSolution